Grønne frokostmøter

Grønne frokostmøter - gratis og inspirerende.

Torsdag 26. august kl 08.15: Temamøte med klimapsykolog Ragnhild Nilsen