Nyheter

NYHETERSolenergi - særlig aktuelt på Sørlandet

Solenergi er i vekst over hele verden og kan på sikt bli verdens største energikilde.

REC Solar, Trade Winds Solar og en rekke andre aktører på Sørlandet er i fremste rekke for å få til den energiomstillingen som vi må gjennom for å nå våre klimamål.


Grønt Senter arrangerer jevnlig kurs i montasje av solenergianlegg på egen bolig. Følg oss på

Grønt Senter Teateret | Facebook for oppdatert informasjon.