Arrangementer 2021

ARRANGEMENTER 2021


Oppdrettsanlegg i Kristiansand - infomøte om konsekvenser for natur og miljø  


Onsdag 10. november 2021 kl 19.00 - ca. kl 20.30


Gratis! 


Det internasjonale oppdrettskonsernet Mowi vil etablere produksjonsanlegg for laks i landskapsvernområdet Oksøy – Ryvingen i Søgne og ett tett opptil Herøya naturreservat. Det er ingen god idé, hør hvorfor det ikke bør etableres flere anlegg øst for Lindesnes.


Link til arrangementet på Facebook. 

Otra - fra stinkende kloakk til levende elv

 

Torsdag 18. november 2021 kl 19.00 - ca. kl 20.30


Gratis


I mange år var nedre del av Otra en illeluktende og ubrukelig elvestrekning på grunn av kommunale kloakk og store, forurensende utslipp fra industrien. Hør historien og få presentert boka som beskriver miljøsuksessen som ga oss Bystranda og reint vann.


Link til arrangementet på Facebook. 

Naturfotografenes festkveld

 

Torsdag 09. desember 2021 kl 19.00 - ca. kl 20.30


Naturlig Torsdag er miljøorganisasjonenes uformelle, månedlige treffsted

Ingen påmelding, gratis, kaffe serveres.


Informasjon om arrangementet kommer på Facebook siden til Grønt Senter Teatert.  

Foto: GRID Arendal