Reparasjonsdagen 2023

Mer om reparasjon


Klesindustrien er en av de mest forurensende industriene i verden, har et høyt forbruk av kjemikalier, forurenser jordsmonn og vannkilder, og påvirker biologisk mangfold.


Tekstilproduksjon står for åtte prosent av de globale klimagassutslippene. Vi kjøper dobbelt så mange klær som vi gjorde på nittitallet, og vi bruker dem bare halvparten så lenge. To tredjedeler av klær som lages i dag, er av syntetiske fiber. De syntetiske fibrene brytes med tiden ned til mikroplast, går ned i jorden, og ut i elver og hav. Mye av mikroplasten i havet stammer fra plastbaserte klær.


Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre med dette? Hva kan det bety i praktisk handling å etterstrebe et mer bærekraftig forbruksmønster når det gjelder tekstilene vi omgir oss med i hverdagslivet?


Om foredragsholderen:

Tone Takle er førstelektor ved Institutt for visuelle og sceniske fag, Fakultet for kunstfag ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet ved tekstillinjen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo (nå KHiO). Tone Takle underviser på studiet Visuell kunst og formidling og i lærerutdanningene.


Sted: Intimscenen, Teateret, Kongens gate 2 - Kristiansand. Det er gratis adgang, men pga plassbegrensing må du hente adgangstegn. Disse deles ut i baren på Teateret fra kl. 11.00 samme dag.


Arrangementet inngår i den store Reparasjonsuka der en rekke aktører i Kristiansand har gått sammen om å vise hvordan du kan ta gode miljøvalg i hverdagen