Om

GRØNT SENTER TEATERET


Visjonen er å inspirere til gode og kloke miljøvalg, og dette gjør vi ved å inviterer til ulike typer kurs, verksted og samlinger. Mange aktører bruker masse energi på å prate om bærekraft. Vi tror derimot ikke det er så viktig hva en tror og mener, derimot tror vi på kraften i handlingsendring når mennesker kommer sammen og i neste omgang endrer adferd. Forskning viser at selv mindre grupper av forbrukere kan endre et lokalsamfunn når de ved sin praksis brøyter vei for en ny måte å leve på.

Les mer og se oversikt over arrangementer på Grønt Senter Teateret | Facebook 

Det er miljøorganisasjonen Klimaalliansen som er ansvarlig for arrangementer og aktiviteter på Grønt Senteret Teateret. 

Vi mottar ingen kommunal støtte, men finansierer våre arrangementer med bidrag fra medlemmer og gode støttespillere. 

Klimaalliansen har i tillegg et nettverk av erfarne miljøvernkonsulenter som arbeider med ulike typer prosjekter og sertifisering av Miljøfyrtårnvirksomheter. 

Les mer her: www.klimaalliansen.org

Sammen med fylkes- og lokalavdeling til Naturvernforbundet har Klimaalliansen kontorer og møtelokaler i tredje etasje i Teateret, Kongens gate 2, 4610 Kristiansand

OM NATURVERNFORBUDET


Naturvernforbundet er partner til Grønt Senter Teateret

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet.

Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel.

 

Se mer:  www.naturvernforbundet.no

 

Naturvernforbundet i Agder og Naturvernforbundet i Kristiansand har kontor og møtelokaler i Grønt Senter Teateret.  Kontaktopplysninger: https://naturvernforbundet.no/fylkeslag/

OM KLIMAALLIANSEN


Klimaalliansen er bygd opp på tuftene av den nå nedlagte miljøorganisasjonen Grønn Hverdag. Vår kollektive utfordring er å reise oss fra handlingslammelsen og å finne nye veier til et samfunn med lave utslipp og høyere livsglede.  Når myndighetenes tiltak kommer for seint og er for puslete - og våre individuelle tiltak blir for små, må vi trø til med endring av lokalsamfunnet - det er en løsning som har mulighet til å fungere. 


Vi vet at endrer du dine handlinger, så endrer du i neste omgang dine holdninger – og det skjer i den rekkefølgen. Og går vi sammen om å gjøre tiltak har det stor effekt.  Tidligere hadde vi kun en søppeldunk.  I dag sorterer vi avfallet i mange fraksjoner, bretter melkekartonger, panter flasker, gjenvinner bokser av aluminium og komposterer matavfallet.  Det er ingen som tvunget oss til denne adferdsendringen, men slike handlinger er nå umerkelig blitt en del av våre nye hverdagsvaner.


Klimautfordringen er mer omfattende og krever tiltak av en helt annen størrelsesorden.  De store grepene må tas på samfunnsnivå.  Den beste måten vi kan hjelpe våre politikere til å lykkes med det grønne skifte er at vi heier på dem som vil noe på klimafeltet – og i tillegg kan vi vise vei i vellinga ved å gjennomføre tiltak lokalt og på egenhånd.


Erfaringen viser at hvis tre til fem prosent av befolkingen endrer adferd, så følger resten av røkla etter ganske raskt.  Tenk på elbilen – for få år siden var den et kuriøst kjøretøy for innovatører, mørkegrønne klimahysterikere og elektronerder.  Om få år er det fossilbilen som vil være en sær doning for etternølere og nostalgikere med sær smak og legning for å inhalere eksos og lukten av svidd gummi. 

OM METODOIKK


Klimaalliansen i Kristiansand samarbeider med Global Action Plan (GAP) - et internasjonalt nettverk av miljøorganisasjoner som arbeider med handlingsrettet klimaarbeid.  Her benyttes den såkalte Empowerment-metodikken. 


Utfordringen med den moderne klima- og miljøformidlingen har vært å finne metoder og materiell som faktisk virker - feil tiltak kan i verste fall skremme folk bort fra miljøsaken.  I GAP har man hentet inn kunnskap fra ulike land om hva slags innsats som gir resultater.  Erfaringene ble så systematisert og kunnskapen videreformidlet til deltakerne i nettverket.  Vi kan gjerne gi våre myndigheter et begeistret spark bak, men har ellers vi liten tro på pekefingre og moralsk forargelse som effektivt virkemiddel i klimakampen.


Én lærdom Klimaalliansen har hentet fra vårt europeiske nettverk er at for å få til adferdsendring skal man ikke skremme med dommedagsprofetier.  Da er det mer effektfullt å inspirere til endring av livsstil i en grønn retning.  Slik sies det av våre søsterorganisasjoner:

“We share a positive vision of a more sustainable world where devoted people live in just and inclusive societies respecting planetary limits.

We don’t try to scare people with stories of doom and gloom.”

OM INTERNASJONALT SAMRABEID


Klimaalliansen er deltaker i et prosjekt som er finansiert av EEA-Grants og initiert av GAP Polska – en organisasjon som vi har samarbeidet med i flere år.  Prosjektet starter opp i 2021 med en workshop for ungdom i byen Pionki.  Planen er at det i løpet av de neste to årene skal avholdes flere internasjonale arbeidsmøter med opptil 25 deltakere.  To av møtene skal være i Kristiansand og ett av temaene vil være Climate entrepreneuship. 

OM MILJØFORMIDLING SOM VIRKER


Hvilke klimatiltak funger bra? Og hva slags aktiviteter har null effekt?  Slik og liknende kritiske spørsmål ble stilt av deltakerne i GAP-nettverket (globalactionplan.com).  Gjennom systematiske studier ble den såkalte empowerment-metodikken utviklet:

“We believe people are fundamental to creating a more sustainable world, and we empower them to make changes to the way they live and work. We meet people where they are and help them to find their own motivation to change.

We don’t judge and we don’t order around.”


Erfaringen er at det er handlingsendring som nytter (endrer du din adferd, endrer du i neste omgang dine holdninger – og det skjer i den rekkefølgen).  Konsekvensen av dette er at miljøarbeidet må være praktisk rettet.  Som arrangører inviterer vi folk inn på arenaer der hver enkelt av oss kan gjøre en ny erfaring - for eksempel reparere klær eller sette opp solceller på eget tak.  So, sorry folks, du må gjerne følge grønne bloggere og trykke mange Likes, men vi er ferdig snakka.  Nå må klimaarbeidet være helt konkret.  Symbolaksjoner er bare så 2010.  


Den andre erfaringen er at «energy follows attention».  Det betyr at når du først setter klima og miljø lengre fremme i pannebrasken, så spør du uvilkårlig deg selv om hva er det neste du kan gjøre.  Et nederlandsk universitet fulgte deltakere i såkalte EcoTeams over to år og fant at deltakerne presterte opptil 60% bedre enn de gjorde i starten av prosjektet.  Poenget er at når du helt konkret går i gang med en endringsprosess mot det nye, gode, grønne livet, så vil du hele tiden spørre deg selv: Hva er det neste jeg kan gjøre?  I Norge har vi erfaring med at elbil-eiere er det ivrigste til å sette opp solceller på eget hustak. 

Vi er ferdig prata – det er ikke ord, men våre handlinger som bringer verden framover.